Tổng hợp phím tắt trong Photoshop

Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop.

Phím tắt (Keyboard Shortcut) là tổ hợp các phím trên bàn phím, giúp bạn thao tác gọi nhanh một lệnh khi sử dụng ứng dụng nào đó.

Chrome, MS Office, hay bất cứ một ứng dụng nào chúng ta sử dụng hàng ngày, đều có một bộ tổng hợp các phím tắt, giúp chúng ta thao tác nhanh hơn với chúng. Photoshop cũng vậy.

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp các phím tắt hay dùng trong Photoshop để giúp các bạn làm chủ phần mềm này, và sử dụng Photoshop một các hiệu quả nhất.

 Phím tắt có trong Photoshop

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE

- CTRL + N (New): Tạo một File mới

- CTRL + O (Open):  Mở một file có sẵn

- CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge

- CTRL + W (Close): Đóng File

- CTRL + S (Save): Lưu file

- CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra file ra các dạng khác

- CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy

- CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm Phím Tắt F

F1 : Mở trình giúp đỡ

F2 : Lệnh Cut

F3 : Lệnh Copy

F4 : Lệnh Paste

F5 : Mở Pallete Brush

F6 : Mở Pallete màu

F7 : Mở Pallete Layer

F8 : Mở Pallete Info

F9 : Mở Pallete Action

Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

- CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới

- CTRL + J: Nhân đôi Layer hiện tại

- CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer hiện tại

- CTRL + G: Tạo nhóm Layer

- CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer

- CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng

- CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên một đơn vị

- CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới một đơn vị

- CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng

- CTRL + E: Ghép các Layer được chọn

- CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

 

Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

- CTRL + A: Chọn tất cả

- CTRL + D: Bỏ vùng đang chọn

- CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn

- CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

- CTRL + ALT + D: Làm mờ biên vùng chọn

- CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng

- CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity cho Brush

 

Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

- CTRL + L: Bảng Levels

- CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels

- CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast

- CTRL + M: Bảng Curves

- CTRL + B: Bảng Color Blance

- CTRL + U: Bảng Hue/Saturation

- CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate

- CTRL + I: Bảng Invert

Các Phím Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

[: Phóng to nét bút

]: Thu nhỏ nét bút

- CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm

- CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước

- CTRL + X: Lệnh Cắt (Cut)

- CTRL + C: Lệnh Copy

- CTRL + SHIFT + C: Copy Merged

- CTRL + V: Paste

- CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên

- CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ

- CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

 

Nhóm Phím Tắt Gọi Công Cụ -Toolbar

- V: Di chuyển

- M: Tạo vùng chọn

- L: Tạo vùng chọn tự do

- W: Tạo vùng chọn theo màu

- C: Cắt hình

- I: Chấm màu . Thước kẻ

- J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

- B: Nét bút

- S: Lấy mẫu từ 1 ảnh

- Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh

- E: Tẩy

- G: Đổ màu/Đổ màu chuyển

- . : Mô tả hiện tường miết tay

- O: Làm tối ảnh

- P: Tạo đường path . vector

- T: Viết chữ

- A: Chọn đường Path . Vector

- U: Vẽ các hình cơ bản

- H: Hand Tool

- Z: Phóng to/ Thu nhỏ hình

- D: Màu nên quay về màu cơ bản ban đầu

- X:  Foreground

- &: Đổi màu trên bảng màu

Nhóm Phím Tắt VIEW

- CTRL + Y: Xem màu CMYK

- CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK

- CTRL + +: Phóng to

- CTRL + –: Thu nhỏ

- CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình

- CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path

- CTRL + R: Hiện thước

- CTRL + ; : Ẩn Guides

- CTRL + SHIFT + ;  : Nhẩy bằng Guides

- CTRL + ALT + ;  : Khoá Guides

- CTRL + “ : Hiện lưới

- CTRL + SHIFT +  ‘ : Nhẩy bằng lưới

Trên đây là tổng hợp các phím tắt hữu ích dùng trong Photoshop. Các phiên bản Photoshop có thể được nâng cấp, thêm bớt một số tính năng, nên một vài phím tắt có thể khác một chút. Để tìm hiểu, bạn có thể xem chúng trên chính phần mềm Photoshop bạn đang sử dụng vì Photoshop gợi ý các phím tắt ngay bên cạnh các công cụ.

Việc bạn cần làm chỉ là ghi nhớ và tập thói quen sử dụng phím tắt trong khi thao tác thôi.

Chúc các bạn thanh công! 
Bình luận của bạn